Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận.

Giá trị mua hàng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của COSMETIC FOR YOU công bố.

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng.

Các tài khoản chính thức sau (khi chuyển khoản Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài khoản: ĐỖ TRUNG THÀNH Số tài khoản: 6400205509072 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Gia Định - PGD Quang Trung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------